Internetová žiacka knižka

 Pridávame tu odkaz na Internetovú žiacku knižku.
Nás žiakov to veľmi neteší, keď si rodičia pozrú naše známky.
Aj pre to tu je tu ten odkaz. V žiackej knižke nemusíme mať všetky známky alebo ju rodičom neukazujeme.

 

Teraz k Vám milý rodičia. 
Keď si budete prezerať naše známky tak zachovajte chladnú hlavu.
Každá známka sa dá opraviť.

 

Odkaz: zsphorova.edupage.org/login/?msg=3