O škole

 

Základná škola Pavla Horova v Michalovciach (známa aj ako ôsma základná škola - osmička) začala svoju činnosť v školskom roku 1988-1989. Budova našej školy bola postavená koncom 19. storočia, okolo roku 1880 a spočiatku slúžila ako budova meštianskej školy. V rokoch 1939-1944 pôsobil v tunajšej "meštianke" ako učiteľ aj známy slovenský básnik, bánovský rodák Pavol Horov .Práve na jeho počesť bol škole roku 1998 udelený MŠ SR čestný titul ZŠ Pavla Horova. V súčasnosti má škola 4 budovy. 

 

Pavol Horov

Naša škola získal v roku 2012 ocenenia :

Ocenenie Ministerstvom školstva

Dňa 19.1.2012 prevzal riaditeľ školy Mgr. Slávko Pavolko ocenenie Ministerstva školstva - Príklady dobrej praxe z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva Mgr. Jaroslava Ivanča. Ocenenie sme získali za realizáciu projektu z ESF v rokoch 2009 - 2011. Fotografie z podujatia zverejnila na svojej stránke aj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ. Vy si ich môžete pozrieť po kliknutí na odkaz.

www.asfeu.sk/agentura/aktuality/20120113-priklady-dobrej-praxe-v-kosiciach-fotogaleria/

 

Máme najlepšiu web stránku

Naša škola dosiahla ďalší fantastický úspech. V celoslovenskej sútaži o najlepšiu internetovú stránku sme v kategórii základných škôl získali 1. miesto. Súťaž organizoval Ústav informácii a prognóz školstva v spolupráci s Ministerstvom školstva. Fotografie sú z vyhodnotenia súťaže a odovzdávania cien, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch kancelárie ministra školstva. Na odovzdaní sa zúčastnili riaditeľ školy Mgr. Slávko Pavolko a zást. riaditeľa školy a zároveň tvorca stránky Mgr. Ján Palkoci. Ceny pre víťazov odovzdávali minister školstva Ing. Eugen Jurzyca a riaditeľ UIPŠ PaedDr. Roman Baranovič.