Suplovanie

Pridávame tu odkaz na suplovanie. Už sa nemusíte báť, že vás s hlavnej stránky našej školy vyhodí.
Odkaz-zsphorova.edupage.org/substitution/?