Vtipné hlášky

 

Odpoveď pri tabuli:

Učiteľ: .... Ta jak si sa to naučila?

Žiačka: Ja som sa to naučila, som si to zapametala a potom som to zabudla. :)

 

 

Písomka z geografie:

23. Vytvor trojice, ktoré navzájom spolu súvisia:

 

Holandsko marihuana (poldry)  narcis (tulipán)
Belgicko    

 

 

Písomka zo Slovenského jazyka:

5. Vyčasuj príslovku:

krokom- krokmi, chôdzou :)

 

Hodina Dejepisu:

.... žiaci vyrušujú....

Učiteľova reakcia: "Čo tu beháš jak patkaň po sklade?!

 

Učiteľ: "Nabudúce si napíšeme písomku"

Žiak: "A môžem používať zošit?"

Učiteľ: "Zošit možeš použivať na záchode!" :)

 

Minuloročná poznámka na hodine Fyziky:

" Žiak ******** je celkom (ne)normálny. Na hodine fyziky sa rozpráva sám so sebou a narušuje tým vyučovací proces. Nemá k tomu zrkadlo a celkom mu to ide." :)